Số Tài Khoản Ngân Hàng

-Thông tin thanh toán mua hàng liên tỉnh:
-Ngân hàng : VCB Vietcombank ( chi nhánh Tân Bình )
Chủ TK : Nguyễn Hữu Duy
·TK : 0441000672303

Top