Nike Golf có 1 chút khác với Nike.

Nike Golf có 1 chút khác với Nike.

05 THÁNG 11/2016

Nike Golf có 1 chút khác với Nike.

Nike Golf có 1 chút khác với Nike.

Nike Golf là một bộ phận của Nike, công ty này hoạt động riêng biệt và được thành lập vào năm 1998. Nike Golf bắt đầu bán những đôi giày golf và sau này bán thêm quần áo và thiết bị. Mũ Nike Golf có nhiều kiểu cho dù bạn đang trong mưa hay nắng. Các sản phẩm của Nike Golf được thực hiện theo mùa, nên chất liệu cũng tùy thuộc vào mùa.

NHẬN XÉT

Top