Quần KaKi Nam Tailor Vintage Performance Chino Pants -SIZE 34

480.000₫

-QUẦN KAKI VỚI CHẤT VẢI CỰC KỲ MỎNG NHẸ VÀ CÓ KHẢ NĂNG CHỊU NƯỚC

-BẠN CÓ THỂ MẶC THƯỜNG NGÀY NGAY CẢ KHI TRỜI MƯA NHẸ ĐỒ VẪN KHÔNG ƯỚT

-KIỂU QUẦN 5 TÚI NHƯ KIỂU JEAN GIÚP BẠN TIỆN LỢI KHI ĐỂ VÍ HAY ĐIỆN THOẠI

-QUẦN DỄ GIẶT SẠCH VÀ KHÔNG BỊ NHĂN.

-QUẦN PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI HẰNG NGÀY THƯỜNG DI CHUYỂN NHIÊU .

Top